TMS Tedavi

Sektör : Yaşam Tarih : 2 yıl önce
Telefon : 0554 638 29 00 Faks :
Web Sitesi : http://www.tmstedavi.net
Adres: HUMANİTE TIP MERKEZİ Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No: 25 Esentepe - Şişli / İstanbul Şişli / İstanbul
TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi FDA onaylı bir medikal teknoloji olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS tedavisi, ilaçsız depresyon tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.