Düzce Üniversitesi Şehre Dönüşüyor

Üniversitelerin kuruldukları bölgelerin çevresini hızla dönüştürdükleri bilinmektedir. Düzce Üniversitesi'de Konuralp İlçesinde kurulduğu, 17 Mart 2006 tarihinden bu yana, çevresine olan etkisini hızla arttırmıştır. Üniversite, Düzce Merkeze olan hatırı sayılır uzaklığı nedeni ile kendi alanı etrafında farklı bir gelişime sebep olmuştur.

Düzce Gündem 28.07.2019, 02:39 08.08.2019, 02:24 Düzce Flaş
Düzce Üniversitesi Şehre Dönüşüyor

Üniversite çevresine yapılan yurtlar ve yeni yerleşim alanları , Konuralp ilçesini Düzce Merkezinden bağımsız bir biçimde değiştirmeye başlamıştır. Şu ana dek... her ne kadar ticari alanlarla donatılmış olsa da, yeni sosyal alanlar eklenerek bu süreç başarılı bir şekilde kontrol altına alınabir.

Düzce Üniversitesi Çevresi


DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ETRAFINDA KAFELER.


Konuralp'te ilk etapta, Ticari alanların hedef kitlesi olan öğrencilere yönelik birbiri ardına Üniversite çevresine açılan kafeler dikkat çekmektedir. Kafelerin bazıları ancak büyük şehirlerde rastlayabileceğiniz kalitede ve değerde ticari alanlardır. Ancak ne gariptir ki.. bir çoğu bekledikleri ticari başarıyı yakalayamamışlardır.

Bunun en büyük nedeni Öğrencilerin taleplerinin araştırılmamasından kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki yatırımcılar Üniversite öğrencilerinin sosyal alanlar konusunda ki beklentilerinin, yalnızca kafelerden ibaret olduğunu düşünmektedirler.

 
Üniversite öğrencilerinin bir çoğu Anadolu'nun dört bir yanından gelen orta ve alt gelir gurubundandır. Herkes bilir ki... öğrenci cebindeki parayı kuruşu, kuruşuna hesaplamak ve buna göre harcama yapmak zorundadır. Ticari gelir elde etmek için öğrenci sayısına güvenerek açılan kafeler, kaliteli hizmetin yanı sıra öğrencilerin durumlarını ve beklentilerini iyi anazliz etmek zorundadırlar.

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TALEPLERİ


Düzce'de öğrenim gören öğrencilerin özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda dikkat çeken bazı hususlar vardır. Sosyal medya paylaşımlarını dikkate almamızın sebebi, Düzce Üniversitesinin tercih edilmesi konusundaki olan etkisidir. Üniversite öğrencilerin yalın bir dille paylaştıkları temel problemler... Ulaşım, sosyal alanlar (ücretsiz) konusundaki  yetersizlik, şehrin sıkıcı olduğuna dair esprili söylemlerdir. Burada ilginç olan, bu paylaşımların altına, Şehrin yerli Vatandaşlarının yazdıkları agrasif yorumlardır. Öğrencilerin, Şehrin sıkıcı ve vasat olduğu yönünde ki eleştirilerine '' Buraya öğrenim görmeye geldiniz, eğlence peşindesiniz'' gibi alınganlık yüklü cevaplar verilmektedir. 


Bu durum şehirde yaşayanlar ile öğrenim görmeye gelen öğrenciler arasında bir iletişim kopukluğu olduğunu göstermektedir. Özellikle Düzce Üniversitesi Yönetiminin bu konuyu dikkate alarak Üniversite öğrencilerinin Düzce için yaptıkları başarılı çalışmaları iyi bir tanıtım ekibi oluşturarak, şehrin insanlarına anlatacaklarını umuyoruz.  Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri şehrin gelişimine katkı sağladıkları bilinci oluşturulabilirse, bulundukları şehirle olan bağlarının daha da güçleneceğini düşünüyoruz.


DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE'Yİ TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR


Düzce Üniversitesi'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde, Konuralp İlçesini Düzce'nin en kıymetli ve modern yerleşim yeri haline getireceğini görmek için kahin olmaya gerek yok. Ancak bu noktada, Şehrin ve Üniversite yöneticilerinin ortak hareket etmesi gerektiğinin de önemi açıkça görülebiliyor. Özellik öğrencilerle olan güçlü iletişimiyle dikkatleri çeken, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR'IN, bu konuyu da dikkate alacağını düşünüyoruz.

Özellikle Üniversite çevresine yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili öğrencilerin beklentilerine ve eğitimlerine katkıda bulunacak, tavsiye niteliğinde raporlar hazırlatarak ilgili makamlarla paylaşmasının çok isabetli olacağını düşünüyoruz.


Düzce'nin kabuğunu kırarak bir Bilim ve Teknoloji Şehri haline gelebileceğini, bunun anahtarının da... Düzce Üniversitesi olduğunu önemle vurgulamak istiyoruz.

Yorumlar (0)